Lubomír Kaštovský - LK ELEKTRO

U Dvora 21, 779 00 Olomouc, Tel./Fax: 585 414 500, e-mail: lkelektro@olomoucko.com


Získali jsme osvědčení pro - Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, voda/voda i země/voda.

 

Solární fotovoltaické systémy a elektrárny -

LUKYsystem.cz

Jak si vybart to správné tepelné čerpadlo tak aby jste byli spokojeni - zde jsme pro Vás připravili několit typů jak se správně orientovat. 

Často kladené otázky a odpovědi k tepelným čerpadlům

Co je to "COP".

COP (Coefficient of Performance) je označení pro výkonostní faktor. Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je médium o teplotě 0 °C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší když je nižší teplota výstupní vody - proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

Označení typu tepelného čerpadla

Například označení tepelného čerpadla vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu a předává ho ve vyšší tepelné hladině do vody (topného média) v topné soustavě. Označení typu jako země/voda udává, že se odebírá teplo ze země (plošný kolektor nebo vrt) a dodává opět do topné vody.

Jaká je to Ekvitermní regulace?

Regulace která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. Příklad:pokud je venkovní teplota - 15 °C, regulátor s ekvitermní regulací pouští do otopné soustavy topnou vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští topnou vodu o teplotě jen 30 °C. U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější. Je tedy důležité v každém případě primární ekvitermní regulaci používat a další regulaci pomocí přídavných regulačních prvků (termohlavice, 4-cestné ventily apod.) omezit.

Návratnost tepelného čepadla

Návratnost tepelného čerpadla se může v závislosti na konkrétní instalaci významně lišit. Při ročním průměrném COP 3,3 (tepelné čerpadlo systému vzduch/voda a podlahové topení s výstupní vodou max 40°C) ušetří tepelné čerpadlo proti elektrokotli více než 2/3 nákladů. Tady při platbě za elektřinu za otop 40 000 Kč může tepelné čerpalo ušetřit 27 878 Kč ročně. Při rozdílu pořizovacích nákladů mezi tepelným čerpadel a elektrokotlem 100 000Kč je návratnost 3,58 roku. Takovou instalaci můžeme bez problémů doporučit. V druhém příkladu zvolíme tepelné čerpadlo systému země/voda s pořizovacími náklady 450 000 Kč a ročním COP 3,9 vychází návratnost investice na 13,4 roku. Taková investice se blíží životnosti zařízení a není ji možno doporučit.

Je tepelné čerpadlo vzduch-voda hlučné?

V kvalitě a ceně vzduchových tepelných čerpadel jsou obrovské rozdíly. Jednou z příčin je i řešení odhlučnění. Čím je odhlučnění kvalitnější, tím je čerpadlo dražší. Snížení hluku je v zásadě možné třemi způsoby: * zvětšení výparníku, čímž dojde ke snížení rychlosti proudícího vzduchu (zdraží to tepelné čerpadlo) * instalace plechových zákrytů směřujících hluk k zemi (zdraží to tepelné čerpadlo) * používání kvalitních ventilátorů (zdraží to tepelné čerpadlo) Z tohoto důvodu nikdy nemůže být levné tepelné čerpadlo tiché, i když to mnozí dodavatelé o svých výrobcích tvrdí. Příklad z praxe: Levné tepelné čerpadlo A má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 63 dB(A). Jiné, kvalitní, tepelné čerpadlo obdobného výkonu má hladinu akustického tlaku v 1 metru od zařízení 50 dB(A). Kolik kvalitních čerpadel by muselo stát vedle sebe, aby hlučela stejně jako jedno levné čerpadlo? I když to zní neuvěřitelně, správná odpověď je 20 kusů !!!

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Nejrizikovější pro životnost tepelného čerpadla je kvalita kompresoru a chladivového okruhu. Tepelná čerpadla značky Neoré jsou vybaveny invertní technologií, která zabezpečuje konstatní běh kompresoru při vyrovnaných podmínkách s nejnižším možným zatížením. Kompresor není zatěžován častými starty jako u levných tepelných čerpadel a jeho chladivový okruh je kontrolován vyspělou elektronikou a krokovým elektronickým expanzním ventilem. Při správném používaní, které nejvíce ovlivňuje výše teploty výstupní vody je životnost kompresoru v tepelných čerpadlech Fujitsu 100 000 motohodin. Teoretická životnost tepelného čerpadla Neoré je tedy až 21 let.

Kontakt

Lubomír Kaštovský - LK ELEKTRO  Adresa:    U Dvora 21, 779 00 Olomouc - mapa

Mobil: 605 530 288, 604 656 126, e-mail: LKelektro@olomoucko.com LK.elektro@tiscali.cz 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies